Tag: ESP Trainingen

Individuals: speaking more comfortably

Are you investing in your career, or balancing a career and family life? Do you simply not have the time to take a traditional (16 – week) English course? Would you, however, really like to be able to speak more comfortably, fluently and accurately, so as to both get the most out of your career, and ultimately speak more confidently?

At LSA Lingua, we understand that you face challenges on a daily basis, and that life is a balancing act. Consequently,  we specialize in designing effective training solutions for busy professionals, such as yourself. We offer our services flexibly, and offer our them not only during and after office hours, but also online. That way, you can take a tailor-made course in the privacy of your own home, or at a place of your choosing.

Interested in exploring your options, and receiving a personalized offer? Just contact us! We look forward to hearing from you!

Verschillen tussen English for Specific and General Purposes trainingen?

Ik maak onderscheid tussen ESP en EGP trainingen, maar wat houdt dit nu precies in? Op die vraag geef ik antwoord.

Voor de meeste cursisten is een nieuwe situatie (nieuwe baan of toelating tot studie) aanleiding om iets te willen doen aan Engelse taalvaardigheid, maar ook om zich aan te melden voor een cursus. Huidige eisen in het kader van internationalisering zijn aangescherpt, waardoor Engels veel belangrijker wordt en het taalvaardigheidsniveau aangetoond moet worden. Een cursusdoel is dan vaak het behalen van een Cambridge English of IELTS certificaat.

Vaardigheidstrainingen richten zich op veel meer dan alleen woordjes en grammatica.

Verwachtingen en doelen aan het begin van een taalcursus zijn vaak: meer woordjes leren en kennis van grammatica ophalen. Maar is dat alles wat een taalcursus te bieden heeft? Het antwoord hierop is ‘nee’, maar dat hangt natuurlijk sterk af van de instelling waar een cursus gevolgd wordt. Goede instellingen zorgen voor cursussen waarin communicatie in het Engels centraal staat, zodat je aan het einde van een training ook echt beter spreekt en schrijft. Het soort trainingen dat ik faciliteer en ontwerp richt zich op het beter kunnen communiceren in het Engels, waarbij taalproductie en communicatieve vaardigheden van cursisten centraal staan en de cursist leert grammatica strategisch in te zetten.

De communicatieve vaardigheden van cursisten staan centraal en de cursist leert grammatica strategisch in te zetten

Eerder maakte ik het onderscheid tussen EGP en ESP cursussen, maar wat zijn dit nu eigenlijk? EGP cursussen zijn gericht op algemene vaardigheden die receptief en productief van aard zijn, een tweedeling dus. Receptieve vaardigheden zijn passief, zoals lezen en luisteren. Productieve vaardigheden zijn actieve vaardigheden, zoals schrijven en spreken. (Uiteraard wordt verondersteld dat je actief luistert en leest om erachter te komen wat de ander feitelijk zegt.) Tijdens EGP trainingen, bijvoorbeeld cursussen conform Cambridge methodologie, wordt aandacht besteed aan beide typen vaardigheden.

De focus van ESP cursussen ligt op productie, feitelijk waarneembaar gedrag. Deze cursussen zijn tailormade, toegespitst op de arbeidscontext van groepen of individuen. Dergelijke trainingen kunnen generiek van aard zijn, toegespitst op vaardigheden die van velen verwacht worden: presenteren of rapporteren in het Engels. Trainingen kunnen echter ook verder toegespitst worden op een specifiek genre, zoals wetteksten of rapportage, maar ook op een specifieke arbeidscontext. Kortom, veel meer dan alleen grammatica regeltjes en woordjes leren.