commit – communicate – engage

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van LSA LINGUA is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. LSA LINGUA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Linken naar website van LSA LINGUA

Linken naar pagina’s van LSA LINGUA is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat LSA LINGUA toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is http://www.lsalingua.nl met als officiële beschrijving LSA LINGUA Taaltraining en Advies. De officiële Engelse benaming is LSA LINGUA.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van LSA LINGUA en op het eigen logo en wapen rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van LSA LINGUA.